Postní akce

Postní akce

Datum a čas začátku

14.2.2024 09:03

Datum konce

31.3.2024

Místo uskutečnění

naše farnosti

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Postní akce

Postní akce našich farností spočívá ve vědomém a aktivním prožívání postní doby. Doby, během níž jsme vyzváni ke zřeknutí se toho, co nám běžně slouží ke zpříjemnění našich životů, ale bez čeho se můžeme stejně tak obejít. Jsme vyzváni k půstu, skrze který se duchovně i tělesně připravujeme na velkou oslavu Kristova vzkříšení o Velikonocích. Ale abychom půst nevnímali jen jako něco záporného, je nám nabídnuta tato Postní akce. Během ní můžete do sáčků Postní akce ve svých domovech shromažďovat prostředky ušetřené postním chováním a tento “výtěžek“ z půstu pak jako farnosti použijeme na konkrétní pomoc.   

  Každý z nás, děti, dospělí i starší generace, může přispět ze svého nadbytku a solidárně pomoci druhým. Skrze vaši pozornost a dar podáváte ruku trpícím, na kterých Ježíši zvláště záleží. Proto vás všechny prosím, abyste se zúčastnili této naší farní Postní akce a podpořili ji svým osobním přispěním. Sáčky, které si přinesete do svých domovů, vám budou připomenutím a pozvánkou k prožití postní doby v prostotě a střídmosti.

  Výtěžek této naší sbírky použijeme letos na pomoc Gaze. Pásmo Gazy se potýká s katastrofální humanitární situací, dochází základní potřeby včetně pitné vody, potravin, léků i elektřiny. Výnosem sbírky podpoříme Charitu Jeruzalém při poskytování nezbytné zdravotní péče a další humanitární pomoci v Gaze.

Všem Vám z celého srdce děkuji za vaši účast na této naší farní akci, která nám pomůže udělat další krůček v utváření našeho společenství jako rodiny opravdových křesťanů a ostatním pomůže v jejich těžké situaci

P. Tomáš Vyhnálek, omi